Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2024. gada 16. maijam

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedu izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo, mākslas un diasporas skolu e–pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi, nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Konkursa norise

Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā.
Skolotājs (vecāki vai pats skolēns) sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.
Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.
Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam.
Darbu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 16. maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.
Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.
* 1.grupa – no 6 līdz 10 gadu vecumam,
* 2.grupa – no 11 līdz 14 gadu vecumam,
* 3.grupa – no 15 līdz 19 gadu vecumam.
Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.
Uzvarētāju darbi tiks publicēti interneta portālos. Continue reading “Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2024. gada 16. maijam”

Sacerējumu konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2024. gada 16. maijam

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.
Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi, nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Uzdevums

Noskaidrot labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

* 1. grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

* 2. grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

* 3. grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2024. gada 16. maijam (ieskaitot), uz e–pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, skolas un darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība un darba oriģinalitāte.

Iesūtītos sacerējumus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.
Continue reading “Sacerējumu konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2024. gada 16. maijam”

Grāmatas “Kur palika tēvi?” prezentācija Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī 22.martā, plkst. 14:00

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Fonds “Sibīrijas bērni” rīko Dzintras Gekas-Vaskas nesen izdotās grāmatas “Kur palika tēvi?” prezentāciju Ventspils muzejā, Livonijas ordeņa pilī 2024. gada 22. martā, plkst. 14:00
Grāmata “Kur palika Tēvi?” ir fonda “Sibīrijas bērni” vairāku gadu darbs. Tajā iekļauts vēsturnieka Aināra Bambala pētījums par Gulaga nometnēm, uz  kurieni 1941.gadā tika izsūtīti latviešu vīrieši. Grāmatā ievietotas arī Jēkaba Graudiņa atmiņas par Vjatlagā piedzīvoto, vēsturnieka Vladislava Veremjova, Sodu izpildīšanas pārvaldes arhivāra, pētījums par Vjatlagā ieslodzītajiem latviešiem un Artūra Stradiņa Vjatlaga dienasgrāmata.
Šeit ir apkopotas 1941.gadā uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņas par tēvu zaudējumu, ģimeņu un tēvu fotogrāfijas un mūsdienu bērnu izpratne par deportācijām zīmējumos un sacerējumos. Grāmatā ievietotas arī fotogrāfijas no fonda “Sibīrijas bērni” rīkotās ekspedīcijas uz Vjatlagu
un Solikamsku, uz kurieni 2011.gadā devās tie, kas bērnībā zaudēja tēvus.
Fonds demonstrēs dokumentālo filmu “Kur palika tēvi?” Grāmatas prezentācijas ietvaros notiks arī tikšanās ar grāmatas autori un filmas režisori Dzintru Geku-Vasku un vienu no filmas varonēm – Raitu Šustu (dzim. Niedru), kas dalīsies savās atmiņās, kā arī atbildēs uz auditoriju interesējošiem jautājumiem. Grāmatā un filmā varēs redzēt arī fragmentus, foto un atmiņu stāstus no Ventspils iedzīvotāju likteņstāstiem.
Interesentiem ieeja bez maksas

Ventspils muzejs un fonds ‘Sibīrijas bērni”

26. marta 18.00, Berline, filma ” Sveicieni no Sibirijas”

Sorry, this entry is only available in Latviski.

2024. gada 26. martā Latvija vēsatniecība Berlīnē organizēja Dzintras Gekas filmas

Sveicieni no Sibīrijas

izrādi kintoeātrī “Krokodils”  Greifenhagener Str. 32, 10437 Berlīne, IEEJA BEZ MAKSAS, Rezervācijas pa e-pastu: rsvp.germany@mfa.gov.lv

Dokumentāla liecība par 1941. un 1949. gadā no Latvijas izsūtīto  cilvēku likteņiem . Continue reading “26. marta 18.00, Berline, filma ” Sveicieni no Sibirijas””

Grāmata “Kur palika tēvi?” pieejama no 19. decembra

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Grāmata”Kur palika Tēvi?” ir fonda “Sibīrijas bērni” vairāku gadu darbs. Ar Aināra Bambala soda nometņu aprakstu, Jēkaba Graudiņa, Vladislava Veremjova atmiņām par Vjatlagu un Artūra Stradiņa Vjatlaga dienasgrāmatu, un 1941. gadā uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņu mirkļiem, ģimeņu un tēvu fotogrāfijām un mūsdienu bērnu izpratne par deportācijām zīmējumos un sacerējumos. Arī fotogrāfijas no ekspedīcijas uz Vjatlagu un Solikamsku. Grāmatas pieejamas no 2023. gada 19. decembra, zvanot pa tel. 28743979 vai rakstot uz epastu sibirijasberni@gmail.com Grāmatu var pasūtīt internetā https://sibirijasberni.lv/shop/product/kur-palika-tevi-2 Grāmata ir 670 lpp. gara un ir kā turpinājums grāmatai “Mātes Sibīrijā”

 

Top jauna grāmata “Kur palika Tēvi?”

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Fonds gatavo izdošanai jaunu grāmatu “Kur palika Tēvi?” Grāmatas atvēršana notiks 2023. gada 22. decembrī.  Grāmatā būs 670. lpp. un tā ir turpinājums grāmatai “Mātes Sibīrijā”. Grāmatas metiens būs ierobežots, lūdzu interesentus pasūtīt rakstot uz epastu sibirijasberni@gmail.com 

Continue reading “Top jauna grāmata “Kur palika Tēvi?””

2023. gada 14. jūnija konference “Aizvestie” Prezidenta pilī

Sorry, this entry is only available in Latviski.

2023. gada 14. jūnija konferences “Aizvestie 14.06.1941” Prezidenta pilī videoieraksts.

Commemorative events on June 14, 2023

This year marks 82 years since the deportation of June 14, 1941, as a result of which 15,425 Latvian residents (Latvians, Jews, Russians, Poles) suffered, including 3,751 children under the age of 16. For more than twenty years, the “Children of Siberia” foundation has been inviting people to gather together, commemorating the people deported to Siberia. It is important that we mention Siberia, our attitude towards what happened is important.

The June 14, 1941 deportations, as well as the Russian invasion of Ukraine, are examples of how an authoritarian regime can use violence and repression to control the population and fight for power. The situation in Ukraine has increased public interest in similar historical events in Latvia. Both events show how important it is to promote human rights, democracy and the rule of law in order to prevent such events from happening again in the future.
President Egils Levits and Dzintra Geka examine the works of the participants of the winter competition. Photo author: Ilmārs Znotiņš.
State President Egils Levits and Dzintra Geka examine the works of the participants of the winter competition. Photo author: Ilmārs Znotiņš.

At 10:00 a.m., a meeting of the repressed with the State President Egils Levits took place in the Riga Palace. Several hundreds of the repressed and their children and grandchildren had arrived. The exiles and those born in Siberia shared their memories. The winners of the drawing and composition competition were awarded. Musicians performed Continue reading “Commemorative events on June 14, 2023”

The jury’s thoughts on the 2023 essay competition

About the 2023 schoolchildren’s essay competition, which once again, so that the facts do not disappear from the memories of Latvian history, is organized by the “Children of Siberia” foundation.

      This year, unlike the essays of previous years, a new breeze can be felt. If earlier, when writing about the dark years of exile, people’s suffering, their strength to overcome it and to do everything to save those who cannot stand on their own, figured in the main place, then new features appear in these works. It could be said that they show warning signs that, according to the ancient folk saying that the wolf sheds a feather, but does not change; virtue, there is concern that the violence of the cruel, treacherous neighbor may escalate again. Today, this is confirmed by the invasion of the great Russia into the peaceful Ukraine. About what? Why? It is good that our young people have not remained on the sidelines as indifferent spectators. It’s good if they also have thoughts about what a “friendly” neighbor we have in the east. Is it really possible to find a logical explanation for all that is happening? Can’t and shouldn’t. It is commendable that many of the essays contain harsh thoughts about the need to do everything to end this horror.
                                                                                                              Kaspars Pūce

 

Thank you to everyone who participated in the creative contest. Thank your teachers for informing and encouraging you. But the teachers could talk and talk, if you weren’t interested in yourself, nothing meaningful could come of it. As in every competition, there are more successful and less successful works. Addressed by those where you are truly yourself, so if in the future this topic does not seem interesting to anyone, write! This will be your personal opinion. Your thoughts will have supporters and doubters, but you will be genuine and touch the subject from the heart. Nowhere is there a law that says – you don’t need to write it! Many of your works are memorable. They are mostly based on your family stories. And the feeling is that you yourself have been present at these terrible events. What were people deported for? Because they loved the land of their fathers, worked for it. Believed in the idea of a free state of Latvia. Didn’t give it away!
Do we also believe in Latvia? No need to answer with a loud: yes! The main thing is to build it. May you all have a bright path as you open the door to the future.
                                                                                                                             Valdis Lūriņš

 

A look back at the drawing competition

The drawing competition organized by the “Children of Siberia” foundation has again resulted in a considerable number of works. The jury lays out the paintings and graphics next to each other in a long carpet on the floor of the television corridor and notices how one or the other work stands out – with its message and artistic language. In a way, the pages continue each other – endlessly long trains travel through them and countless people overwhelmed by ignorance and turmoil, unjustly oppressed. The cruel context – the war in Ukraine, which continues so closely even today, makes a thinking person aware every day of the fragility and vulnerability of our usual peaceful reality. This cannot be a natural way to live. It also makes you tired and in a way dull at times. However, one must be able to awaken the humanity in oneself again and again. Ask a question – what is it. Educators of young people are of considerable importance here, whose ability to explain history and devote time to a serious conversation can give impetus to a personal journey into the roots of the family and Latvia. To enable the revelation of human unity in the past and present. Painting and drawing is that unusual way of being that places the author in other times, places and situations – when you have a brush, pencil, charcoal or chalk in your hands, the one who looks through a barred window, freezes in an endless winter or experiences the death of a loved one, that moment is you himself. That moment of creation becomes the most real truth, which continues to form the thoughts, ideas and beliefs of the personality in the depths. Therefore, returning to Siberian stories is a value – a journey in consciousness that enriches everyone who allows their heart to be touched.
Ieva Jurjāne

Works of laureates. The youngest group

Works of laureates. Medium group

Works of laureates. The oldest group.