Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2024. gada 16. maijam

Непереведено!

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedu izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo, mākslas un diasporas skolu e–pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi, nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Konkursa norise

Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā.
Skolotājs (vecāki vai pats skolēns) sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.
Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.
Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam.
Darbu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 16. maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.
Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.
* 1.grupa – no 6 līdz 10 gadu vecumam,
* 2.grupa – no 11 līdz 14 gadu vecumam,
* 3.grupa – no 15 līdz 19 gadu vecumam.
Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.
Uzvarētāju darbi tiks publicēti interneta portālos. Читать далее «Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2024. gada 16. maijam»

Sacerējumu konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2024. gada 16. maijam

Непереведено!

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.
Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi, nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Uzdevums

Noskaidrot labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

* 1. grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

* 2. grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

* 3. grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2024. gada 16. maijam (ieskaitot), uz e–pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, skolas un darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība un darba oriģinalitāte.

Iesūtītos sacerējumus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.
Читать далее «Sacerējumu konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2024. gada 16. maijam»

Grāmatas «Kur palika tēvi?» prezentācija Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī 22.martā, plkst. 14:00

Непереведено!

Fonds «Sibīrijas bērni» rīko Dzintras Gekas-Vaskas nesen izdotās grāmatas «Kur palika tēvi?» prezentāciju Ventspils muzejā, Livonijas ordeņa pilī 2024. gada 22. martā, plkst. 14:00
Grāmata «Kur palika Tēvi?» ir fonda «Sibīrijas bērni» vairāku gadu darbs. Tajā iekļauts vēsturnieka Aināra Bambala pētījums par Gulaga nometnēm, uz  kurieni 1941.gadā tika izsūtīti latviešu vīrieši. Grāmatā ievietotas arī Jēkaba Graudiņa atmiņas par Vjatlagā piedzīvoto, vēsturnieka Vladislava Veremjova, Sodu izpildīšanas pārvaldes arhivāra, pētījums par Vjatlagā ieslodzītajiem latviešiem un Artūra Stradiņa Vjatlaga dienasgrāmata.
Šeit ir apkopotas 1941.gadā uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņas par tēvu zaudējumu, ģimeņu un tēvu fotogrāfijas un mūsdienu bērnu izpratne par deportācijām zīmējumos un sacerējumos. Grāmatā ievietotas arī fotogrāfijas no fonda “Sibīrijas bērni” rīkotās ekspedīcijas uz Vjatlagu
un Solikamsku, uz kurieni 2011.gadā devās tie, kas bērnībā zaudēja tēvus.
Fonds demonstrēs dokumentālo filmu “Kur palika tēvi?” Grāmatas prezentācijas ietvaros notiks arī tikšanās ar grāmatas autori un filmas režisori Dzintru Geku-Vasku un vienu no filmas varonēm — Raitu Šustu (dzim. Niedru), kas dalīsies savās atmiņās, kā arī atbildēs uz auditoriju interesējošiem jautājumiem. Grāmatā un filmā varēs redzēt arī fragmentus, foto un atmiņu stāstus no Ventspils iedzīvotāju likteņstāstiem.
Interesentiem ieeja bez maksas

Ventspils muzejs un fonds ‘Sibīrijas bērni”

26. marta 18.00, Berline, filma » Sveicieni no Sibirijas»

Непереведено!

2024. gada 26. martā Latvija vēsatniecība Berlīnē organizēja Dzintras Gekas filmas

Sveicieni no Sibīrijas

izrādi kintoeātrī «Krokodils»  Greifenhagener Str. 32, 10437 Berlīne, IEEJA BEZ MAKSAS, Rezervācijas pa e-pastu: rsvp.germany@mfa.gov.lv

Dokumentāla liecība par 1941. un 1949. gadā no Latvijas izsūtīto  cilvēku likteņiem . Читать далее «26. marta 18.00, Berline, filma » Sveicieni no Sibirijas»»

Grāmata «Kur palika tēvi?» pieejama no 19. decembra

Непереведено!

Grāmata»Kur palika Tēvi?» ir fonda «Sibīrijas bērni» vairāku gadu darbs. Ar Aināra Bambala soda nometņu aprakstu, Jēkaba Graudiņa, Vladislava Veremjova atmiņām par Vjatlagu un Artūra Stradiņa Vjatlaga dienasgrāmatu, un 1941. gadā uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņu mirkļiem, ģimeņu un tēvu fotogrāfijām un mūsdienu bērnu izpratne par deportācijām zīmējumos un sacerējumos. Arī fotogrāfijas no ekspedīcijas uz Vjatlagu un Solikamsku. Grāmatas pieejamas no 2023. gada 19. decembra, zvanot pa tel. 28743979 vai rakstot uz epastu sibirijasberni@gmail.com Grāmatu var pasūtīt internetā https://sibirijasberni.lv/shop/product/kur-palika-tevi-2 Grāmata ir 670 lpp. gara un ir kā turpinājums grāmatai «Mātes Sibīrijā»

 

Top jauna grāmata «Kur palika Tēvi?»

Непереведено!

Fonds gatavo izdošanai jaunu grāmatu «Kur palika Tēvi?» Grāmatas atvēršana notiks 2023. gada 22. decembrī.  Grāmatā būs 670. lpp. un tā ir turpinājums grāmatai «Mātes Sibīrijā». Grāmatas metiens būs ierobežots, lūdzu interesentus pasūtīt rakstot uz epastu sibirijasberni@gmail.com 

Читать далее «Top jauna grāmata «Kur palika Tēvi?»»

2023. gada 14. jūnija konference «Aizvestie» Prezidenta pilī

Непереведено!

2023. gada 14. jūnija konferences «Aizvestie 14.06.1941» Prezidenta pilī videoieraksts.

Памятные мероприятия 14 июня 2023 г.

В этом году исполняется 82 года со дня депортации 14 июня 1941 года, в результате которой пострадали 15 425 жителей Латвии (латыши, евреи, русские, поляки), в том числе 3 751 ребенок в возрасте до 16 лет. Более двадцати лет фонд «Дети Сибири» приглашает людей собраться вместе, чтобы почтить память депортированных в Сибирь. Важно, что мы упоминаем Сибирь, важно наше отношение к тому, что произошло.

Депортации 14 июня 1941 года, как и российское вторжение в Украину, являются примерами того, как авторитарный режим может использовать насилие и репрессии для контроля над населением и борьбы за власть. Ситуация в Украине повысила общественный интерес к аналогичным историческим событиям в Латвии. Оба события показывают, насколько важно продвигать права человека, демократию и верховенство закона, чтобы предотвратить повторение подобных событий в будущем.

Valsts prezidents Egils Levits un Dzintra Geka aplūko zimējumu konkursa dalībnieku darbus. Foto autors: Ilmārs Znotiņš.
Президент государства Эгилс Левитс и Дзинтра Гека осматривают работы участников зимнего конкурса. Автор фото: Илмарс Знотиньш.

Читать далее «Памятные мероприятия 14 июня 2023 г.»

Размышления жюри о конкурсе сочинений 2023 года

О конкурсе школьных сочинений 2023 года, который в очередной раз, чтобы факты не исчезли из воспоминаний о латвийской истории, организует фонд «Дети Сибири».

   
      В этом году, в отличие от композиций прошлых лет, чувствуется новый ветерок. Если раньше, когда писали о мрачных годах ссылки, на первое место выдвигались страдания людей, их силы, чтобы преодолеть их, сделать все для спасения тех, кто не может стоять самостоятельно, то в этих произведениях появляются новые черты. Можно сказать, что они показывают предупредительные знаки, которые, согласно древней народной поговорке, волк сбрасывает перо, но не меняется  добродетель, есть опасения, что насилие жестокого, вероломного соседа может снова обостриться. Сегодня это подтверждается вторжением великой России в мирную Украину. О чем? Почему? Хорошо, что наша молодежь не осталась в стороне равнодушными зрителями. Хорошо, если у них тоже есть мысли о том, какой у нас «дружественный» сосед на востоке. Неужели можно найти логическое объяснение всему происходящему? Не может и не должен. Похвально, что многие композиции содержат резкие мысли о необходимости сделать все, чтобы покончить с этим ужасом.
                                                                                                              Kaspars Pūce

 

Спасибо всем, кто принял участие в творческом конкурсе. Поблагодарите своих учителей за информирование и поддержку вас. А учителя могли говорить и говорить, если ты не интересовался собой, ничего толкового из этого не получалось. Как и в любом конкурсе, есть более удачные и менее удачные работы. Адресовано тем, где вы действительно являетесь собой, так что если в будущем эта тема никому не покажется интересной, пишите! Это будет ваше личное мнение. У ваших мыслей будут сторонники и сомневающиеся, но вы будете искренними и коснетесь темы от всего сердца. Нигде нет закона, который говорит — не надо его писать! Многие ваши работы незабываемы. В основном они основаны на ваших семейных историях. И ощущение такое, что ты сам присутствовал при этих страшных событиях. За что депортировали людей? Потому что они любили землю своих отцов, работали на нее. Верил в идею свободного Латвийского государства. Не отдал!
Мы тоже верим в Латвию? Не нужно отвечать громким: да! Главное построить. Пусть у всех вас будет светлый путь, когда вы откроете дверь в будущее.
                                                                                                                             Valdis Lūriņš

 

Оглядываясь назад на конкурс рисунков

Конкурс рисунков, организованный фондом «Дети Сибири», в очередной раз завершился большим количеством работ. Жюри раскладывает картины и графику рядом друг с другом длинным ковром на полу телевизионного коридора и замечает, чем выделяется та или иная работа – своим посылом и художественным языком. В некотором смысле страницы продолжают друг друга — по ним едут бесконечно длинные поезда и бесчисленное количество людей, охваченных невежеством и суматохой, несправедливо угнетенных. Жестокий контекст — война на Украине, которая так тесно продолжается и сегодня, каждый день заставляет мыслящего человека осознать хрупкость и уязвимость привычной нам мирной действительности. Это не может быть естественным образом жизни. Это также делает вас усталым и временами скучным. Однако надо уметь снова и снова пробуждать в себе человечность. Задайте вопрос — что это такое. Большое значение здесь имеют воспитатели молодежи, чье умение объяснить историю и уделить время серьезному разговору может дать толчок к личному путешествию к истокам семьи и Латвии. Сделать возможным раскрытие человеческих взаимосвязей в прошлом и настоящем. Живопись и рисунок — это тот необычный способ бытия, который помещает автора в другие времена, места и ситуации — когда у тебя в руках кисть, карандаш, уголь или мел, тот, кто смотрит в зарешеченное окно, замирает в бесконечной зиме, или переживает смерть любимого человека, этот момент — ты сам. Тот момент творения становится самой настоящей истиной, которая продолжает формировать в глубине мысли, идеи и убеждения личности. Поэтому возвращение к сибирским историям — это ценность — путешествие в сознание, которое обогащает каждого, кто позволяет прикоснуться к своему сердцу.
Ieva Jurjāne

Работы лауреатов. Новейшая группа

Работы лауреатов. Средняя группа

Работы лауреатов. Старшая группа.