Zīmējumu konkurss skolēniem līdz 2021. gada 10. maijam.

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

NOLIKUMS

 Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo, mākslas un diasporas skolu    e–pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.

Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise

Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā.

Skolotājs (vecāki vai pats skolēns) sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.

Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.

Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 10. maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.

* 1.grupa – no 6 līdz 10 gadu vecumam,

* 2.grupa – no 11 līdz 14 gadu vecumam

* 3.grupa – no 15 līdz 19 gadu vecumam

Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

Uzvarētāju darbi tiks publicēti interneta portālos.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada māksliniece Regīna Deičmane
Žūrijas locekļi:

Giors Geks – mākslinieks,
Ieva Jurjāne – māksliniece,
Kaspars Zariņš – mākslinieks,
Māra Alena – mākslas skolas pedagoģe,
Roberts Muzis – emeritus profesors,
Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe.

Konkursa rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2021. gada 20. maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.

Konkursa balvu fonds

Konkursa uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems diplomu un naudas balvu.

  1. vietas naudas balvas fonds 100 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem pirmās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  2. vietas naudas balvas fonds 60 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem otrās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  3. vietas naudas balvas fonds 40 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem trešās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.

Papildus informācija

Nosūtot skolēna zīmējumu konkursam, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka iesūtītais darbs paliek Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” arhīvā.

Nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.