Sacerējumu konkurss un nolikums līdz 2021.gada 10. maijam

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

“Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju.

Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs.

Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina.

Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944. gada rudenī.”

Pauls Lazda

 NOLIKUMS

 Konkursa organizētājs

 Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Uzdevums

Noskaidrot labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

* 1. grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

* 2. grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

* 3. grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2021. gada 10. maijam (ieskaitot), uz e–pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, skolas un darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība.

Iesūtītos sacerējumus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Liveta Sprūde.

Žūrijas locekļi:

Dace Terzena – žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore,

Elita Veidemane – žurnāliste,

Gundega Repše – rakstniece,

Ina Druviete – filoloģe, profesore,

Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks,

Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore,

Undīne Adamaite – laikraksta “Diena” kultūras žurnāliste.

Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2021. gada 20. maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju (vai viena no vecāku) e–pastiem.

Apbalvojumi

Konkursa uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems diplomu un naudas balvu.

  1. vietas naudas balvas fonds 100 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem pirmās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  2. vietas naudas balvas fonds 60 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem otrās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  3. vietas naudas balvas fonds 40 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem trešās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.

Konkursa žūrijai un organizētājam ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Fragmenti no uzvarētāju darbiem tiks publicēti interneta portālos.

Papildus informācija

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

One thought on “Sacerējumu konkurss un nolikums līdz 2021.gada 10. maijam”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.