2017. gada sacerējumu konkursa rezultāti

Noslēdzies sacerējumu  konkurss „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” Latvijas vēsture Latvijas simtgadei. Tajā piedalījās ievērojams skaits skolēnu no visas Latvijas. Žūrijai sagādāja gandarījumu daudzie interesantie darbi, kas liecina, ka bērni un jaunieši labi izpratuši šo tēmu. Daudzi no viņiem atzīst, ka tieši šis konkurss ir mudinājis izpētīt savas dzimtas dramatiskās vēstures lappuses. Sacerējumi arī liecina, ka daudzās skolās pēc skolotāju iniciatīvas skolēni padziļināti pievērsušies izsūtījuma tēmai. Visas skolas, kuru skolēni piedalījās sacerējumu konkursā, saņems dāvanā grāmatu “Sibīrijas bērni”.

Uzvarētāji:

1.grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

1.vieta – Eduards Stabiņš, 10 gadi, Gulbīša vidusskola

2.vieta – Madara  Ribakova, 10 gadi, Viesītes vidusskola

3.vieta – Elīza Līce, 9 gadi, Viesītes vidusskola

2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

1.vieta – Paula Rāzna, 15 gadi, Bauskas pilsētas pamatskola

2.vieta – Ieva Opelte, 14 gadi, Rīgas Igauņu pamatskola

3.vieta – Linda Luīze Ķirse, 15 gadi, Dursupes pamatskolā

3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

1.vieta – Annija Bērziņa, 17 gadi, Pļaviņu novada ģimnāzija

2.vieta – Rolands Hartmans, 17 gadi, Jēkabpils Valsts ģimnāzija

3.vieta – Līga Struka, 18 gadi, Riebiņu vidusskola

Speciālbalvas

Viktorija Vīksna, 16 gadi, Pļaviņu novada ģimnāzija, Zinaīda Ķedere (skolotāja)

Katrīna Uice, 15 gadi, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas

Sofija Ziemele, 11 gadi, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Rasa Martinova, 17 gadi, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas

Signe Kļaviņa, 16 gadi, Codes pamatskola

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.