Zīmējumu konkurss skolēniem līdz 2020. gada 17. maijam.

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”


NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju. 

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058. 

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu e-pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus. Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise

Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā. 

Skolotājs (vecāki vai pats skolēns) sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.

Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.

Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam. 

Darbu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 17. maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no vecumu grupām:

* 1.grupa – no 6 līdz 10 gadu vecumam,

* 2.grupa – no 11 līdz 14 gadu vecumam

* 3.grupa – no 15 līdz 19 gadu vecumam

Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

Uzvarētāju darbi tiks publicēti interneta portālos.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada māksliniece Regīna Deičmane
Žūrijas locekļi:

Ieva Jurjāne – māksliniece,
Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe,
Linda Lūse – māksliniece,
Roberts Muzis – emeritus profesors
Vilipsōns (Aivars Vilipsons) – mākslinieks
Giors Geks – mākslinieks.

Konkursa rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2020.gada 25.maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.

Konkursa balvu fonds

Katrā grupā
1.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 100 EUR vērtībā, 
2.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 60 EUR vērtībā, 
3.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 40 EUR vērtībā. 

Papildus informācija

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.