"Sibīrijas bērni" Telavivā tiekas ar režisori Dzintru Geku

2019. gada 11. decembrī  Latvijas vēstniecībā pulcējās tie Latvijas ebreji, kuri paši, vai kuru vecāki 1941. gada 14. jūnijā kopā ar 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju tika izsūtīti uz Sibīriju. Pateicoties režisores Dzintras Gekas aktīvajam un pašaizliedzīgajam darbam iemūžinot izsūtīto Latvijas iedzīvotāju atmiņas, ir izveidojies arī šis – no Latvijas izsūtīto ebreju klubiņš, kuri vienmēr ar lielāko prieku satiekas Dzintras Gekas viesošanās laikā Izraēlā.

Tikšanās laikā režisore Dzintra Geka prezentēja savas jaunās grāmatas “Shalom Siberia!” signāleksemplāru. Grāmata stāta par Latvijas ebrejiem, kurus piemeklēja tāds pats skaudrs liktenis, kā tūkstošus Latvijas iedzīvotājus. Grāmata tiks izdota divās valodās – angļu un krievu.

Pasākuma dalībniekiem bija arī iespēja noskatījās režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu ar Pētera Vaska mūziku “Kurts Fridrihsons”. Pēc filmas noskatīšanās raisījās aktīva diskusija un viesi dalījās iespaidos par filmā redzēto un atmiņās un pārdzīvojumos par Sibīrijā pavadītajiem gadiem un vecāku atmiņām.

Vēstniecība izsaka lielu paldies Arkādijam Maijofisam, kurš pats dzimis izsūtījumā Tomskā, un kura dzīvesstāsts arī ir iekļauts  grāmatā “Shalom Siberia!” un kurš sarūpēja piemiņas suvenīrus pasākuma dalībniekiem.

https://www.mfa.gov.lv/israel/aktualitates/65110-sibirijas-berni-tiekas-ar-rezisori-dzintru-geku

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.