Sacerējumu konkurss skolēniem līdz 2022. gada 10. maijam

Sorry, this entry is only available in Latviski.

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV–1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Krievijas iebrukums Ukrainā šī gada februāra beigās un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi, nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Uzdevums

Noskaidrot labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

  • 1. grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam
  • 2. grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam
  • 3. grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2022. gada 10. maijam (ieskaitot), uz e–pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, skolas un darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība.

Iesūtītos sacerējumus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties labākos darbus katrā no trijām vecuma grupām. Labāko darbu skaits nav ierobežots.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Liveta Sprūde.

Žūrijas locekļi:

Aivars Ozoliņš – žurnāla “Ir” korespondents,

Elita Veidemane – žurnāliste, “Neatkarīgā Rīta Avīze” galvenā redaktora vietniece,

Ina Druviete – filoloģe, profesore,

Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks,

Undīne Adamaite – laikraksta “Diena” kultūras žurnāliste,

Valdis Lūriņš – aktieris, režisors.

Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2022. gada 20. maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju (vai viena no vecāku) e–pastiem.

Apbalvojumi

Konkursa uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems diplomu un naudas balvu.

  1. vietas naudas balvas fonds 100 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem pirmās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  2. vietas naudas balvas fonds 60 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem otrās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.
  3. vietas naudas balvas fonds 40 EUR var tikt sadalīts uz vairākiem trešās vietas ieguvējiem vienas grupas ietvaros.

Konkursa žūrijai un organizētājam ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Fragmenti no uzvarētāju darbiem tiks publicēti interneta portālos.

Papildus informācija

 Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

One thought on “Sacerējumu konkurss skolēniem līdz 2022. gada 10. maijam”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.