Sacerējumu konkurss skolēniem “SIBĪRIJAS BĒRNI”

NOLIKUMS

Konkursa organizētājs. Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Mērķis   Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt savas valsts un ģimenes vēsturi, veicināt patriotiskas jūtas un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei.

Uzdevums.  Noskaidrot trīs labākos sacerējumus katrā vecuma grupā. * 1.grupa – 1.-4.klases skolēnu darbi. * 2.grupa – 5.-9.klases skolēnu darbi. * 3.grupa – 10.-12.klases skolēnu darbi.     Konkursa norise. Sacerējumi jāiesūta līdz 2015.gada 15.maijam (iesūtīšanas datums pārcelts uz 25.maiju), uz e-pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.   Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, līdz 1500 vārdiem. Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, skolai un klasei, autora un klases audzinātāja kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana.   Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība. Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no trijām grupām.

Konkursa žūrija.  Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, profesore Ina Druviete. Žūrijas locekļi: Kārlis Šadurskis – profesors, 12.Saeimas deputāts. Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore. Liveta Sprūde – latviešu valodas un literatūras skolotāja, filoloģe. Māris Bērziņš – rakstnieks. Aīda Gulbe – latviešu valodas un literatūras skolotāja. Ilmārs Knaģis – atmiņu grāmatas “Bij tādi laiki” autors.

Rezultātu paziņošana.  Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2015.gada 22.maijā (pārcelts uz 5.jūniju). Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem. Konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā konferencē 14.jūnijā, Melngalvju namā un nolasīt katrs savu sacerējumu. (Konferences norises laiks tiks paziņots jūnija sākumā.)

Apbalvojumi. Konkursa trīs uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems atzinības rakstu un naudas balvu. 1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 60 EUR, 3.vieta – 40 EUR. Rīkotājam ir tiesības piešķirt žurijas balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Papildus informācija.  Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības. Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Ārentu, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

One thought on “Sacerējumu konkurss skolēniem “SIBĪRIJAS BĒRNI””

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.