1941.gada upuru piemiņas pasākumi 2006.gada 25. martā un 13.-14.jūnijā

Sorry, this entry is only available in Latvian.

1949.gada 25.marta deportācijās cietušo upuru piemiņas koncerts 2006.g. 25.martā plkst.17.00 sv.Pētera baznīcā

2006.g. 14.jūnijā plkst.16.00 sv.Jāņa baznīcā,

konference Latvijas televīzijā

un videoliecības „6 no 600” Latvijas Televīzijā 2006. gada pavasarī

Dzintras Gekas uzruna konferences dalībniekiem.

 

Šogad paliek 65 gadi kopš pirmajām deportācijām Latvijā.

1941.gada 14.jūnija deportāciju rezultātā cieta 14194 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz Gulaga nometnēm, kur daudziem piesprieda augstāko soda mēru, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs.

Sievietes un bērnus specnometinājuma apstākļos izvietoja galvenokārt Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala sādžās. Viņiem īpaši smags bija izsūtījuma pirmais posms– 2.pasaules kara gadi, kad smagā darba un slimību dēļ daudzi nomira.

1946. un 1947.gadā, pateicoties Latvijas Izglītības ministrijas Bērnu nama daļas darbinieku uzņēmībai un pūlēm, vairāk nekā tūkstotis 1941.gada 14.jūnijā aizvestie bērni– galvenokārt bāreņi un pusbāreņi vecumā līdz 16 gadiem tika pārvesti uz Latviju, atdoti audzināšanā viņu radinieku ģimenēs vai ievietoti bērnu namos. Taču, diemžēl, ar to viņu moku ceļi nebeidzās. Daudzus no viņiem varas orgāni vēlāk pa etapu atkal nosūtīja uz agrākajām nometinājuma vietām, no kurām Dzimtenē varēja atgriezties tikai piecdesmito gadu vidū. Arī tagad Sibīrijā dzīvo 1941. gadā izsūtīto pēcteči.Pavisam šobrīd Latvijā un Sibīrijā tādi ir vairāk kā 600.Gandrīz visi ir intervēti, gatavojam šajā gadā izdot grāmatu. 

Katru gadu mūsu fonds rīko konferences tiešraides LTV 1.programmā,tām ir ļoti daudz skatītāju ne tikai bijušo deportēto,bet arī skolu jaunatnes un studentu vidū. Šogad esam aicinājusi no Sibīrijas atbraukt gan tur palikušos, gan arī viņu bērnus.Lai arī mēs nespējam palīdzēt represētajiem atgriezties,vēlamies sniegt viņiem morālu gandarījumu,ka viņi nav aizmirsti,bet Latvijas iedzīvotājiem atgādināt par mūsu neseno pagātni ar cerību, ka tā nekad neatkārtosies.

Konferences materiāli saglabājas gan video,gan rakstītā versijā,tos saņem skolas,bibliotēkas un interesenti. Mūsu veidotās filmas „Sibīrijas bērni”, ”Sveiciens no Sibīrijas”, ”Reiz bija Sibīrija” izrādītas ne tikai Latvijā, bet Amnesty Internationale  saietos, Okupācijas muzeja izstādei  līdzi ceļojušas mūsu filmas.

Koncertos 25.martā un 14.jūnijā uzstājas Radio koris un Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” ,ir bijuši vairāki pirmatskaņojumi.

Fonda dibinātāja Dz. Geka.

2006.g.6.maijā

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.