Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2018. gada 18. maijam

2018.gada zīmējumu konkurss skolēniem
„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”
Latvijas vēsture Latvijas simtgadei

 


NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,
Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu e-pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture Latvijas simtgadei – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi
Sagaidot Latvijas simtgadi, neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.
Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise
Atlases kārta notiek skolās.
Par konkursa atlases kārtas norisi ir atbildīga vispārizglītojošās skolas vai mākslas skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā. Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā. Skolotājs sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam. Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 18.maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.
Vērtēšana
Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no vispārizglītojošo klašu grupām (1.grupa–1.-4.klase, 2.grupa–5.-9.klase, 3.grupa–10.-12.klase). Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

 

Konkursa žūrija
Konkursa žūrijas komisiju vada mākslas zinātniece Ruta Čaupova 
Žūrijas locekļi:
Tatjana Krivenkova – māksliniece, 

Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe,

Linda Lūse – māksliniece, 

Regīna Deičmane – māksliniece.
Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2018.gada 4.jūnijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.Konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā konferencē Rīgā 14.jūnijā. (Konferences norises laiks un vieta tiks paziņoti individuāli.)
Konkursa balvu fonds
Katrā grupā
1.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 100 EUR vērtībā,
2.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 60 EUR vērtībā,
3.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 40 EUR vērtībā.

 

Papildus informācija
Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.