Ziedot

 Fonda mērķis ir saglabāt 1941-1949. gada izsūtīto atmiņas, savākt, apkopot un izplatīt informāciju par komunistiskā terora upuriem. Fonds «Sibīrijas bērni» katru gadu rīko ekspedīcijas uz Sibīriju pa izsūtījumu vietām, meklē apbedījuma vietas un ierīko piemiņas plāksnes. Intervēti vairāk kā 900 cilvēki, izdotas 4 grāmatas, izveidotas 22 dokumentālās filmas. Mūsu filmas iekļautas skolu programmās. Fonds dāvina grāmatas un filmas skolām un bibliotēkām, katru gadu rīko konferences, koncertus un izstādes. Skolās tiek rīkota izstāde «Runājošā grāmata», izsūtītie piedalās stundās un stāsta par piedzīvoto bērnības zemē- Sibīrijā.

Skatīt pārskatu par visām  Fonda «Sibīrijas Bērni»  aktivitātēm>>

Regulāri rīkojam ceļojošās izstādes skolās, bibliotēkās un ārzemēs vēstniecībās.

Nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni pieņem ziedojumus. 

Ziedot izmantojot PayPal.

Ziedot ar pārskaitījumu.


Nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni”

Reģ. Nr. 40008057169
 a/s SEB banka
 kods: UNLALV2X
 Konts EUR: LV47UNLA0002058469357
 Konts USD: LV68UNLA0002058469658

 

Paldies visiem ziedotājiem!