Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949” līdz 2017. gada 18. maijam

!!!!!!! Konkursa organizētāji informē, ka žūrijas komisija zīmējumu konkursa rezultātus paziņos 2017.gada 1.jūnijā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

 

 

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un

1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,

Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu

e-pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture Latvijas simtgadei – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Sagaidot Latvijas simtgadi, neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.

Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā

padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas

izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un

latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai

sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise

Atlases kārta notiek skolās.

Par konkursa atlases kārtas norisi ir atbildīga vispārizglītojošās skolas vai mākslas skolas

direktors vai direktora vietnieks mācību darbā. Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst

profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši,

kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās

mākslas skolā.

Skolotājs sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu,

kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.

Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.

Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās

vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam.

Norises laiks – 2017.gada 20.aprīlis – 18.maijs.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 18.maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai

sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi

„Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle

tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no

vispārizglītojošo klašu grupām (1.grupa–1.-4.klase, 2.grupa–5.-9.klase, 3.grupa–10.-12.klase).

Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada mākslas zinātniece Ruta Čaupova

Žūrijas locekļi:

Tatjana Krivenkova – māksliniece,

Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe,

Linda Lūse – māksliniece,

Regīna Deičmane – māksliniece.

Konkursa rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv

2017.gada 26.maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli

uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.

Konkursa balvu fonds

Katrā grupā 1.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 50 EUR vērtībā,

2.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 40 EUR vērtībā,

3.vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 30 EUR vērtībā.

Papildus informācija

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498,

sibirijasberni@gmail.com

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.