nov 202000
 

Konferences- salidojuma “Nekad vairs”

2000. gada 13. jūnija no 10.00- 15.00 , LTV Zaķusalā

Pl. 10.10 sākas tiešraide LTV I programmā

Konferences atklāšana

Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”

Pl. 10.20 Valsts Prezidentes V. Vīķes- Freibergas uzruna konferences dalībniekiem.

Pl. 10.30  “Vēsturiskā situācija 1941. gadā“

(J. Riekstiņš LR Valsts arhīva vecākais referents).

Latv. tautas dziesma “Ej, saulīte drīz pie Dieva”. (LNO soliste S. Vaice)

Klusuma brīdis.

Arhibīskapa J. Vanaga uzruna

Videomateriāli.

Pauze.

Pl. 11.00 Konferences turpinājums.

A.Bambals “Kur palika Tēvi”

Videomateriāli.

Fonda “Sibīrijas bērni”direktora G.Toma uzruna.

(Atmiņas par māti)

Videomateriāli.

I. Kaņepāja “Ko glabā kinoarhīvs”

P. Krupņikovs “Aculiecinieka atmiņas”

Videomateriāls.

Pl 12.00 Latv. tautas dziesma “Pūt vējiņi”.

referenti  no Krasnojarskas un Tomskas

Videomateriāli.

N Lifšics “Padomju holakausts

L. Vlasova “Sibīrijas bērni Sibīrijā”.

Videomateriāli.

referenti no trimdas organizācijām.

Videomateriāli.

Pl. 13.00 I. Kreituse “Ērkšķainais ceļš uz mājām”

Videomateriāli.

D.Īvāns  “No šodienas skatījuma  1941.-2001.”

1941. g. izsūtīto bērnu atmiņas.

Pl. 15.00 konferences noslēgums.

Fonda dibinātāju vārdā,  Dz. Geka.

 Posted by at 9:47

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: