Sibīrijas bilance

Sep 122014
 

Toms Treibergs  teātra un kino kritiķis

Recenzija

Sibīrijas bilance

Režisore un producente Dzintra Geka

Studija SB  2011

 Šo varētu nodēvēt par emocionāli visatturīgāko Dzintras Gekas filmu, kura vēsta par mūsu tautiešu likteņiem deportāciju kontekstā. Iespējams, tāpēc, ka tajā nav citos autores darbos redzamās intervijas „viens pret vienu” – stāstījumi par izmetinājuma nometņu šausmām notiek fonā. Vizuālās rindas primārais saturs ir fotogrāfijas. „Sibīrijas bilance” ataino latviešu grupas ceļojumu uz Sibīrijas Tālajiem Ziemeļiem – Taimiras, Krasnojarskas un Tomskas apgabaliem. Grupas sastāvā bija cilvēki, kuru tuvinieki 1941. gadā tika izsūtīti uz šīm teritorijām. Līdz ar to tas ir misijas ceļojums, kurā ir aicināts piedalīties arī skatītājs. Iespējams, tieši ar šo filmu būtu vēlam sākt „Sibīrijas bērnu” epopejas caurskatīšanu, kas nebūt nav viegls, taču ļoti nepieciešams darbs pilsoniskās, nacionālās, un, galu galā, cilvēciskās domas audzēšanā un stiprināšanā. Informācija, kuru 52 minūšu laikā iegūstam, sniedz ieguldījumu gan vēsturisko peripetiju izziņā (ik pa brīdim filmā parādās titri, kuri komentē izsūtījuma iesākšanos, tālāko gaitu un šī nozieguma atzīšanu no Latvijas puses 1989. gadā), gan izpratnē par cilvēka emocionālo rūdījumu, stāstot par sev ārkārtīgi sāpīgu tēmu. Tā, piemēram, kādas kundzes stāsts par ierašanos Nāves barakā, kurā acumirklī visus apsēdušas slimības, bads un netīrība, kā arī par brāļa nāvi pēc savas intonācijas drīzāk līdzinās tam, kā varētu stāstīt par sējas un stādīšanas laika nedienām, niķīgām tomātu šķirnēm un pārāk šauru siltumnīcu. Tik liela ir laika vara un cilvēka iekšējais spēks, kura apmēri gribot negribot liek domāt pat dievišķā eksistenci – jo nešķiet, ka tikai ar cilvēka varu pietiek, lai varētu sadzīvot un pēc tam atgūties no tāda šausmu apmēra. Continue reading »

Nov 042011
 
Sibirijas bilance featured

2013. gadā filmai piešķirta balva “Gada labākā dokumentālā filma” 1946. gadā pēc izsūtīto bērnu Latvijā palikušo radinieku lūgumiem notika bāreņu un pusbāreņu pārvešana no Sibīrijas nometinājuma vietām uz Latviju.  Vairāk kā 1500 bērnu tika nodoti audzināšanai radinieku ģimenēs vai Latvijas bērnu namos. Tomēr daudzi no viņiem vēlākajois gados tika aizturēti u nosūtīti atpakāl uz iepriekšējām nometinājuma vietām.

2010. gada vasarā cilvēki, kuri 1941. gadā kā bērni tika izsūtīti uz Sibīriju, viņu bērni un filmēšanas grupa devās uz tālajiem Ziemeļiem – Noriļsku, Dudinku, Karaulu, Ustportu.

In 2011 we marked the 70thanniversary of the deportations of June 14, 1941, when 15,425 residents of Latvia (Latvians, Jews, Russians, Poles) were deported to Siberia.  Among them there were 3,751 children aged up to 16.

During the process, men were separated from their families and sent to gulags, where many of them were sentenced to death, while others were imprisoned in labour camps.  The facts of history and dry and few, but many of the victims and their children and grandchildren are still among us.

В результате депортации 14 июня 1941 года пострадало 15 425 жителей Латвии (латыши, евреи, русские, поляки), в том числе 3751 ребёнок в возрасте до 16 лет.

Во время депортации мужчин разлучали со своими семьями и отправляли в лагеря ГУЛАГа, где многих приговорили к смертной казни, а других наказывали лишением свободы в лагерях. Сухи и скупы исторические факты, но многие из пострадавших среди нас, так же их дети и внуки.

Депортация 14 июня 1941 происходила в большой спешке, не думая о том, что  будет с депортированными позже. Самое главное было вывести нежелательных элементов с родных мест.

В 1946 году по просьбе оставшихся в Латвии родственников высланных детей,   произошел перевоз сирот из Сибирских поселений в Латвию. Более 1500 детей были переданы на воспитание родственникам своих семей или в детские дома Латвии. Тем не менее, многие из них в последующие годы были задержаны и отправлены обратно в места поселений.

Летом 2010 года, люди высланные в Сибирь детьми в 1941 году, их дети и съемочная группа отправились на Крайний Север – Норильск, Дудинку, Караул, Устьпорт.

Документальный фильм Дзинтры Геки  “Сибирский Баланс

Режиссёр и продюссер – Дзинтра Гека

Музыка – Петерис Васкс

Оператор – Айварс Лубаниетис

Режиссёр монтажа – Армандс Звирбулис

Видеоинженер – Янис Казулис

Обработка звука – Нормундс Дейнатс

Ассистент режиссёра – Байба Арента

Производители благодарны за помощь Фонду Ziedot и Государственному культурному фонду Capital

© Studio SB

© Дзинтра Гека

2011

Латвия

52min

Continue reading »