jūn 232020
 

Izraēlā, 14. jūnijā Latvijas vēstniecībā notika pasākums par godu Dzintras Gekas grāmatas “Šalom, Sibīrija!” iznākšanai. Grāmata stāsta par Latvijas ebreju deportācijām uz Sibīriju. Vēstniecībā pulcējās traģisko notikumu dalībnieki.

Eleanora HRISMAN raksts no vietnes http://www.isrageo.com/2020/06/22/shalonsibir/

Sanāksmi Telavivā, kas notika gandrīz 80 gadus pēc 1941. gada traģiskajiem notikumiem, uzsāka Latvijas vēstniece Izraēlā ar stāstu par viņas tēvu, kurš savu pilngadību sastapa kravas automašīnā, aizvedot viņu uz Sibīrijas trimdu:

– 1941. gada 25. martā mans tēvs tika ievietots vilcienā, kas devās uz Sibīriju, un 26. martā viņam palika 18 gadu. Tik drūma bija viņa pilngadības sagaidīšana. Tajā gadā tika izraidīti ne tikai latvieši, tas skāra visu tautību valsts iedzīvotājus, un viena no lielākajām izraidāmajām grupām bija ebreji – 1500 ģimenes. NKVD bija vajadzīgs viens mēnesis, lai ieviestu “partijas lēmumus”, un jūs esat dzīvi šo traģisko notikumu liecinieki. Grāmatā “Shalom, Sibīrija!”, Kuras izdošana bija iespējama, pateicoties Dzintras Gekas un Sibīrijas bērnu centieniem, ir 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju deportēto ebreju atmiņas un tas ir vēl viens dokumentāls apliecinājums traģiskajiem notikumiem Latvijas vēsturē 20.- gadsimtā.

Латвия-Израиль – истории сибирской ссылки

 Posted by at 4:46

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: