Nov 212001
 

Dokumentāla filma “Sibīrijas bērni”

1941.gada 14.jūnija deportāciju rezultātā cieta vairāk kā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi), tajā skaitā ap četriem tūkstošiem bērnu vecumā līdz 16 gadiem. Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz Gulaga nometnēm, kur daudziem piesprieda augstāko soda mēru, bet citus sodīja ar ieslodzījumu nometnēs.

Sievietes un bērnus specnometinājuma apstākļos izvietoja galvenokārt Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala sādžās. Viņiem īpaši smags bija izsūtījuma pirmais posms – 2.pasaules kara gadi, kad smagā darba un slimību dēļ daudzi nomira.

1946. un 1947.gadā, pateicoties Latvijas Izglītības ministrijas Bērnu nama daļas darbinieku uzņēmībai un pūlēm, vairķa nekā tūkstoties 1941.gada 14.jūnijā aizvestie bērni – galvenokārt bāreņi un pusbāreņi vecumā līdz 16 gadiem tika pārvesti uz Latviju, atdoti audzināšanā viņu radinieku ģimenēs vai ievietoti bērnu namos. Taču, diemžēl, ar to viņu moku ceļi nebeidzās. Daudzus no viņiem varas irgāni vēlāk pa etapu atkal nosūtīja uz agrākajām nometinājuma vietām, no kurām Dzimtenē varēja atgriezties tikai piecdesmito
gadu vidū. Arī tagad Sibīrijā dzīvo 1941.gadā izsūtīto pēcteči.

režisore un autore DZINTRA GEKA

operatori AIVARS LUBĀNIETIS, IGORS TŪNS, INGARS LEITIS

montāžas un skaņas režisors ARMANDS ZVIRBULIS

ARTŪRA MASKATA un PĒTERA VASKA mūzika

© Studija SB
© Dzintra Geka
2001Documentary film „The Children of Siberia”

On June 14, 1941, more than 15,000 Latvian inhabitants, including approximately 4,000 children of Latvian, Jewish, Polish and
Russian extraction were deported to Siberia. During this period of deportation, the men were separated from their families and sent to the Gulag. Some were sentenced to the highest punishment, death and the rest were kept in labor camps.
The women and children were sent to the remote Krasnojarska and Tomska districts. The first two years were the most difficult and
many perished from the harsh conditions.

In 1946 and 1947 as a result of the relentless efforts of a few people who worked for the Latvian Ministry of Education in the department for orphaned children, more than 1,000 children were able to return to Latvia. They were subsequently reunited with their extended families or placed in orphanages. Unfortunately many were later deported back to Siberia and did not manage to return to Latvia until the 1950’s.

Today some 400 deported children still live in Latvia and Siberia. This documentary describes the fate of these children.

Author and director: Dzintra Geka
Cameramen: Aivars Lubānietis, Igors Tūns, Ingars Leitis
Film and sound editor: Armands Zvirbulis
Music in film comes from “Symphony” by Arturs Maskats and “Musica
Doloresa” by Pēteris Vasks
Producer: Dzintra Geka

2001.
53 min.
Latvia

 Posted by at 11:27 am

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: