nov 212006
 

Dokumentālā filma “Atcerēties vai aizmirst?”

1941. gada 14.jūnijā 15400 cilvēku no Latvijas tika izsūtīti uz cietumiem  un nometnēs, tai skaitā. Tur bija 4000 bērni .
1949. gadā vēl 42000 cilvēki tika deportēti, kopā ar bērniem. Viņu vaina bija tā ka dzīvo uz Latvijas zemes, savas zemes,
ko okupēja Padomju Savienība 1940. gadā. Padomju Savienība iznīcināja un deportēja vietējos iedzīvotājus un iepludināja migrantus atvijā. Vairāk nekā pusgadsimts ir pagājis, bet 14.jūnija vardarbība vēl nav beigusies.

 Posted by at 1:02

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: