Nov 212006
 

Dokumentālā filma “Atcerēties vai aizmirst?”

1941. gada 14.jūnijā 15400 cilvēku no Latvijas tika izsūtīti uz cietumiem  un nometnēs, tai skaitā. Tur bija 4000 bērni .
1949. gadā vēl 42000 cilvēki tika deportēti, kopā ar bērniem. Viņu vaina bija tā ka dzīvo uz Latvijas zemes, savas zemes,
ko okupēja Padomju Savienība 1940. gadā. Padomju Savienība iznīcināja un deportēja vietējos iedzīvotājus un iepludināja migrantus atvijā. Vairāk nekā pusgadsimts ir pagājis, bet 14.jūnija vardarbība vēl nav beigusies.Documentary film “Remember of forget?”

On June 14, 1941, 15,400 people from Latvia were deported to prisons and camps. There were 4,000 children among them. During the 1949 deportations, another 42,000 people were deported, along with children. They were guilty of living on Latvian land, their own land, which was occupied by the Soviet Union in 1940. The Soviet Union destroyed and deported the indigenous population and brought a flood of its own citizens into Latvia. More than half a century has passed, but the violence of June 14 has not yet ended.

 Posted by at 1:02 pm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: