Nov 212012
 

2012.gada brauciens uz Krieviju no 15.-29.jūnijam.

Maršruts: Rīga – Maskava – Blagoveščenska – Belogorska – Taišeta – Kanska – Tasejeva – Imbeža – Suhanoja – Krasnojarska – Maskava – Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Blagoveščenskā un Krasnojarskā.

2012 trip to Russia from 15 to 29 June.

Route: Riga – Moscow – Blagoveschensk – Bilohirsk – Taišeta – Kansk – Tasejev – Imbezh – Suhanoy – Krasnoyarsk – Moscow – Riga.

We placed the memorial plates “Eternal memory to Latvian children and mothers, victims of deportation 1941-1949 – Blagoveshchensk and Krasnoyarsk”.

 Posted by at 2:16 pm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: