Nov 212009
 

Maršruts: Rīga – Maskava – Krasnojarska – Galaņino – Kazačinska – Ikšurma – Ļesosibirska – Jeņiseijska – brauciens ar kuģi pa Jeņiseiju līdz Igarkai – Krasnojarska – Kanska – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbež – Suhanoja – Krasnojarska – Maskava – Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Jeņiseijskā, Igarkā un Abanā.

Route: Riga – Moscow – Krasnoyarsk – Galanin – Kazachinska – Ikshurma – Lesosibirsk – Jeniseijska – a journey by ship to Yeniseysk to Igarka – Krasnoyarsk – Kansk – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbezh – Suhanoy – Krasnoyarsk – Moscow – Riga.

We placed the eternal memorial plaque in memory of Latvian children and mothers- the victims of the deportations 1941-1949 – in Yeniseysk, Igarka and Aban.

 Posted by at 1:23 pm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: