mai 122020
 

Top jauna grāmata, par 1949. gadā izsūtītajiem. Piedāvājam intervijas, kādas būs lasāmas grāmatā.

Alda Mastiņa (Biezais)

Foto: Alda 1.rindā otra no labās

    Esmu Alda Mastiņa, dzimusi Biezais. Dzimusi esmu Gulbenes rajonā, Jaungulbenes pagastā „Snēliņos” (?). 1949.gada 25. martā man bija 7 gadi. Mūs ar mammu izsūtīja uz Sibīriju. Es mācījos Sveķu pamatskolā 1.klasītē. Tajā skolā es iemācījos pirmos burtus, iemācījos lasīt, rēķināt. Es kaut ko jau zināju no pasaules. Mammīte vakaros parasti mēdza lasīt priekšā grāmatu. Viņa bija tikko bija izlasījusi grāmatu „Čuka un Geka ceļojums uz Sibīriju”

Continue reading »
 Posted by at 12:06
apr 282020
 

Ar prieku paziņojam, ka grāmata “Šalom Sibīrija” ir izdota, un to var iegādāties šeit >>> Šalom, Sibīrija un Fondā “Sibīrijas bērni” Zaķusalas krastmalā 33.

Dzintra Geka

Šalom, Sibīrija!

1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas.
658 lpp. 2020 g. Intervēja:

Aivars Lubānietis un Dzintra Geka
Redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Azule, Dzintra Geka, Žanna Ezīte
Izdevējs: Fonds “Sibīrijas bērni”

Grāmat tapusi ar Fonda “Uniting History” atbalstu, www.unitinghistory.com 

Ir apbrīnojami, cik daudzi cilvēki, izgājuši cauri neiedomājamām grūtībām un pārbaudījumiem, ir spējuši saglabāt cerīgu skatu uz dzīvi, ir pārdzīvojumos kaldinājuši spēcīgu raksturu un gribasspēku, ir varējuši pārdzīvot, panākot sekmes, un neļauties, lai rētas tos nomāktu, bet gan veltīt savus spēkus, lai brūces pārvērstos stiprumā, cerībā un pulsējošā sirds gaismas starā. Mums visiem, katram savā veidā, ir bijis jāatnāk mājās uz neatkarību atguvušo Latviju. Šodienas pienākums un atbildība ir turpināt aktīvu dzīves stāstu vākšanas darbu – tas nepieciešams ne tikai vēsturei, bet arī tam, lai mūsu tauta, dziļi viens otru uzklausot un izprotot, turpinātu vienotības tilta stiprināšanu. Cilvēku dzīves stāsti un raksturi veido tautas dvēseli un sirdsapziņu. Lai arī tik ļoti izkaisīti pasaulē, bet viņus visus vieno Latvija. Tautas dzīves stāsti veido tiltu, pa kuru visi var atnākt mājās. Latvijā.

Vaira Vīķe–Freiberga
Valsts prezidente (1999–2007)

Skaita ziņā otra lielākā tauta, kas cieta 1941. gada deportācijā, ir ebreji. Tie, kuri izglābās, atgriezās Latvijā, bet viņu tuvinieki bija iznīcināti 2. Pasaules kara laikā. 70. gados lielākajai daļai izdevās izbraukt uz Izraēlu. Mēs intervējām Sibīrijas bērnus arī tur. Esam intervējuši 670 cilvēkus Latvijā, Krievijā, Izraēlā, Amerikā. Esam saņēmuši daudz gaismas, mīlestības un cerības apliecinājumus mūsu Latvijas nākotnei. Gribam to nodot nākamajam paaudzēm.

Dzintra Geka,
Fonda «Sibīrijas bērni» dibinātāja

Citāti:
Leo Berlins
 Mums paziņoja, ka ērtību dēļ vīriešus liks citā vagonā, bet sievietes un bērnus– atsevišķi. Solīja, ka galā būsim kopā. Tas bija pēdējais brīdis, kad redzēju savu tēvu

Ida Blumenau
Tas bija kaut kas šausmīgs! Tas bija lopu vagons. Bija iztaisītas nāras un,atvainojos, kaste tualetes vietā.

Irēne Borde
 Protams, tas bija milzīgs šoks. Preču vagoni jau stāvēja sagatavoti, tie, manuprāt, bija tādi vagoni, kādos parasti pārvadāja lopus.

Joahims Brauns
Ar smago mašīnu mūs aizveda vai nu uz preču staciju, vai uz Zasulauku, tik precīzi neatceros. Sagrūda lopu vagonos.

Mihails Šomers
 Mans vectētiņš, saprotot, ka viņus nošķirs uz ilgu laiku vai pat uz mūžu, atdeva manam tēvam visu naudu, kas viņam bija…

Simons Viņņiks
 Bija tādas šausmīgas lietas, daudz briesmīgāk, nekā rāda par koncentrācijas nometnēm…

 Posted by at 9:28
apr 182020
 

Fonda “Sibīrijas bērni” ekspedīcija uz Intu, kur 1956. gadā uzstādīts piemineklis “Dzimtenei”. Ekspedīcijai līdzi bija 90-gadīgais Vilnis Kreilis, bijušais ieslodzītais. Piedāvājam noskatīties 23. minūšu garu filmu par Intu un tās iedzīvotājiem.

 Posted by at 1:53
apr 022020
 

Zīmējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”


NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju. 

Continue reading »
 Posted by at 4:29
apr 022020
 

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

“Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju. Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs. Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina. Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944.gada rudenī.”
Pauls Lazda

Continue reading »
 Posted by at 9:22
mar 242020
 

1949. gadā sāka dibināt kolhozus, un tad notika otra izsūtīšana. Mēs arī slēpāmies, jo vecmamma domāja, ka mūs izsūtīs. Mēs aizbraucām, tur bija veikals, pagastmāja. Vecmamma satika ciema priekšsēdētāju, kurš viņai teica: “Sarakstā jūs neesat!” Vecmamma bija enerģiska, viņai bija daudz paziņu, bet viņa tik un tā baidījās. Mēs bijām sapakojuši mantiņas. Mums bija neliela piena mājiņa, gulējām tur, bija bail, ka neizsūta otrreiz. 

Vaira Ādama (tagad Getliņa)

Jaunākais brālis ar māti un tēvu, lēģerī galīgi izdilušu, atbrauca 1946. gadā. Es pieprasīju zemi, dabūju 15 ha, saimniekoju. Tēvu ievēlēja par kolhoza priekšsēdētāju. Brālis (1947. gadā) un es (1948. gadā) iestājāmies Kazdangas tehnikumā. Mācījos par agronomu. Pienāca 1949. gada marts, un mūs abus no skolas paņēma, lai atkal izsūtītu par it kā nelikumīgu atgriešanos dzimtenē.

Daudzos cietumos izsēdējāmies. Taču tikām kopā visa ģimene. Mūs 

aizsūtīja uz Turhansku – uz galējiem Ziemeļiem, kur galvenokārt bija tikai mednieku un zvejnieku kolhozi. Mums laimējās, jo tikām atstāti darbā rajona centrā – izmēģinājumu stacijā. 

Edvīns Ābele

Continue reading »
 Posted by at 3:21
mar 172020
 

Sveiciens no Sibīrijas.

Igarka, cerība un Taurenis.

Piedāvājam arī noskatīties filmas “Tālā zeme Sibīrija 2018.gads”

 Posted by at 3:17
mar 142020
 

В содержании проекта книги Тамара Хейдеман пишет о создании первых лютеранских; латышских, немецких, эстонских и финских колоний преступников отдаленных Западных губерний Росийской империи. С помощью найденных документов и поведанных воспоминаний автор познает о сохранении как житейского, так и религиозного и воспитательного, а главное – сохранении языка, сохранении традиций и культурного образа жизни невзирая на создавшуюся в Сибири чуждую власть с различными репресcиями против нородов, против Отображены первые 1923-1933г. массовые ссылки на север.

Continue reading »
 Posted by at 11:03
mar 142020
 

Tamāras Heidemanes grāmatas projektā ietilpst ziņas par pirmo luterāņu: latviešu, vācu, igauņu un somu koloniju veidošanu. 19. gadsimtā no Krievijas impērijas Rietumu nomales guberņās dzīvojošiem noziedzniekiem.
Autore ar atrasto dokumentu un atmiņu stāstu palīdzību seko ciemu iedzīvotāju likteņiem, atspoguļo sadzīvi, izglītību, reliģijas, kultūras saglabāšanu un galvenais – valodas un tradīciju saglabāšanu neskatoties uz to, ka pēc pusotra gadsimta arī Sibīrijā bija nodibināta jauna svešāda vara ar savām represijām pret piederīgiem citām tautībām, pret strādīgiem saimniekiem.

Continue reading »
 Posted by at 10:51
mar 062020
 

Tālā zeme Sibīrija.Tālie Ziemeļi – 1941. Noriļska. Lamas ezers. Dokumentāla filma.
2019.gada Sibīrijas bērnu ekspedīcijas maršruts veda uz Noriļsku,Dudinku un Lamas ezeru. Vladimira Vanhanena mamma tika izsūtīta 1941.gadā uz Tālajiem ziemeļiem,no Igarkas vēl tālāk,gandrīz līdz Ziemeļu ledus okeānam.Tur latvietei un somam piedzima dēls Vladimirs. Vladimirs satiek likteņbiedrus, kopā brauc uz Šmita kalnu- piemiņas vietu daudzu tautību ieslodzītajiem. Noriļska ir pilsēta, kurai cauri izgājuši 500 tūkstoši ieslodzīto. Kopā ar pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem vēsturnieks Ainārs Bambals brauc uz Lamas ezeru, kur 1941. gadā aizveda Baltijas valstu artilērijas virsniekus, gandrīz visi gāja bojā. 1990.gadā bijušās nometnes vietā uzstādīta piemiņas vietu, esam atbraukuši to sakopt. Raula Vēliņa vecmāmiņa 1941. gadā tika izsūtīta uz Dudinku, strādāja zivju fabrikā, ģimene saņēma vien skopu ziņu, ka vecmāmiņa mirusi ziemā uz ledus.
 Zivju fabrika sen sabrukusi, arī latviešu celtās barakas. Palikusi postaža un atmiņas par cilvēku ciešanām.

Vladimirs Vanhanens 12 gadu vecumā

Filmas pirmizrādi varēsiet redzēt 2020. gada 25. martā 17:30 LTV1.

 Posted by at 10:51
%d bloggers like this: