Nov 192014
 

Braucienā līdzi devās aktieris Kaspars Pūce, kura tēvs – teātra un kino režisors Voldemārs Pūce – tika ieslodzīts Vorkutas soda nometnē. Skaidrīte un Māris Landeri savu tēvu pēdējo reizi redzēja 1946.gadā. Arī viņi devās uz Vorkutu, lai redzētu tēva pēdējo atdusas vietu. Deviņdesmitgadīgais Vilnis Kreilis devās līdzi, lai apskatītu savu ieslodzījuma nometni Intā.   https://www.youtube.com/watch?v=_uH629xcvR4   https://www.youtube.com/watch?v=7m9ddIC3Ex0

 Posted by at 10:23 pm
Apr 072013
 

2013.gada jūlijā Sibīrijas bērni kopā ar filmēšanas grupu devās uz Magadanas un Krasnojarskas apgabaliem, lai apmeklētu izsūtījuma vietas, satiktu latviešus, novietotu piemiņas plāksnes tur palikušajiem un filmētu materiālu topošajai dokumentālajai filmai “Kur palika tēvi?”.

Braucienā mums līdzi devās aktieri brāļi Mārtiņš un Ēriks Vilsoni, kuri ir dzimušu Magadanā un Astrīda Salmiņa, kuras mammu apcietināja un 1949.gadā izsūtīja uz Susamonas lēģeri Magadanas apgabalā. Astrīda savas dzīves pirmos piecus gadus pavadīja bērnu namā, kamēr mamma lēģerī izcieta piespriesto sodu. Gintam Lapsam vecais tēvs piespriesto sodu izcietis vairākās Magadanas apgabala nometnēs – Severlag, Oļčan, Kolima.

Krasnojarskas apgabalā bijām Suhobuzimā-Ačinskā-Nazarovā-Biriļussos-Bogotolā-Tjuhtetā-Asino-Baturinā-Mullovā.

Uz 2014.gada pavasari veidosim 7 dokumentālo filmu sērijas, kuras būs redzamas LTV1.

 Posted by at 7:18 pm
Nov 212012
 

2012.gada brauciens uz Krieviju no 15.-29.jūnijam.

Maršruts: Rīga – Maskava – Blagoveščenska – Belogorska – Taišeta – Kanska – Tasejeva – Imbeža – Suhanoja – Krasnojarska – Maskava – Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Blagoveščenskā un Krasnojarskā.

2012 trip to Russia from 15 to 29 June.

Route: Riga – Moscow – Blagoveschensk – Bilohirsk – Taišeta – Kansk – Tasejev – Imbezh – Suhanoy – Krasnoyarsk – Moscow – Riga.

We placed the memorial plates “Eternal memory to Latvian children and mothers, victims of deportation 1941-1949 – Blagoveshchensk and Krasnoyarsk”.

 Posted by at 2:16 pm
Jūl 262011
 

Photographs from places of deportation in Flickr  http://www.flickr.com/photos/64697027@N08/show/ Presentation of the 2011 trip to Siberia, “Siberian Stories,” in Latvijas Avīze

A group of nearly 30 individuals from Latvia traveled to Siberia in June to honor the fathers and grandfathers who were tortured to death during deportations and to document disappearing evidence about this phase in history.  The group was led by the film director Dzintra Geka and the Rev Guntis Kalme, who is an expert in relation to history, and the group included Latvian children who grew up in Siberia and were the sons and daughters of fathers who were shot or tortured to death in concentration camps.  Latvijas Avīze journalist Guntis Ščerbinskis went along, and the result was a series of stories, “Siberian Stories,” that were published in several segments in Latvijas Avīze in July.  Digital versions of the stories can be found here: Siberian Stories 1 Siberian Stories 1 (cont.) Siberian Stories 2 Siberian Stories 2 (cont.) Siberian Stories 3 Siberian Stories4 

Nov 212010
 

2010.gada brauciens uz Krieviju no 21.jūlijs-4.augusts.

Maršruts: Rīga-Pēterburga-Noriļska-Dudinka-Karaula-Tolstij Nos-Pimena-Lamas ezers-Krasnojarska-Ačinska-Biriļussi-Tomska-Kolpaševa-Starokorotkino-Parabeļa-Kargasoka-Maskava-Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Dudinkā, Noriļskā, Ačinskā, Tomskā un Kargasokā.2010 trip to Russia from July 21 to August 4.

Route: Riga, St. Petersburg – Norilsk – Dudinka – Karauli -T olstij Npn-Pimen-Lama Lake – Krasnoyarsk – Ačinsk – Biriļussi – Tomsk – Kolpashevo – Starokorotkino – Parabeļ – Kargasok – Moscow – Riga.

We placed the stone plates in memoriam of Latvian children and mothers – the victims of the deportations 1941-1949 – Dudinka, Norilsk, Achinsk, Tomsk and Kargasok.

 Posted by at 2:02 pm
Nov 212009
 

Maršruts: Rīga – Maskava – Krasnojarska – Galaņino – Kazačinska – Ikšurma – Ļesosibirska – Jeņiseijska – brauciens ar kuģi pa Jeņiseiju līdz Igarkai – Krasnojarska – Kanska – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbež – Suhanoja – Krasnojarska – Maskava – Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Jeņiseijskā, Igarkā un Abanā.

Route: Riga – Moscow – Krasnoyarsk – Galanin – Kazachinska – Ikshurma – Lesosibirsk – Jeniseijska – a journey by ship to Yeniseysk to Igarka – Krasnoyarsk – Kansk – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbezh – Suhanoy – Krasnoyarsk – Moscow – Riga.

We placed the eternal memorial plaque in memory of Latvian children and mothers- the victims of the deportations 1941-1949 – in Yeniseysk, Igarka and Aban.

 Posted by at 1:23 pm