Nov 212010
 

2010.gada brauciens uz Krieviju no 21.jūlijs-4.augusts.

Maršruts: Rīga-Pēterburga-Noriļska-Dudinka-Karaula-Tolstij Nos-Pimena-Lamas ezers-Krasnojarska-Ačinska-Biriļussi-Tomska-Kolpaševa-Starokorotkino-Parabeļa-Kargasoka-Maskava-Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Dudinkā, Noriļskā, Ačinskā, Tomskā un Kargasokā.2010 trip to Russia from July 21 to August 4.

Route: Riga, St. Petersburg – Norilsk – Dudinka – Karauli -T olstij Npn-Pimen-Lama Lake – Krasnoyarsk – Ačinsk – Biriļussi – Tomsk – Kolpashevo – Starokorotkino – Parabeļ – Kargasok – Moscow – Riga.

We placed the stone plates in memoriam of Latvian children and mothers – the victims of the deportations 1941-1949 – Dudinka, Norilsk, Achinsk, Tomsk and Kargasok.

 Posted by at 2:02 pm
Nov 212009
 

Maršruts: Rīga – Maskava – Krasnojarska – Galaņino – Kazačinska – Ikšurma – Ļesosibirska – Jeņiseijska – brauciens ar kuģi pa Jeņiseiju līdz Igarkai – Krasnojarska – Kanska – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbež – Suhanoja – Krasnojarska – Maskava – Rīga.

Novietojām piemiņas plāksnes Mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem un mātēm deportāciju upuriem 1941-1949 – Jeņiseijskā, Igarkā un Abanā.

Route: Riga – Moscow – Krasnoyarsk – Galanin – Kazachinska – Ikshurma – Lesosibirsk – Jeniseijska – a journey by ship to Yeniseysk to Igarka – Krasnoyarsk – Kansk – Dolgij most – Abana – Zapasnoj Imbezh – Suhanoy – Krasnoyarsk – Moscow – Riga.

We placed the eternal memorial plaque in memory of Latvian children and mothers- the victims of the deportations 1941-1949 – in Yeniseysk, Igarka and Aban.

 Posted by at 1:23 pm